FAQ

 1.  Hvem står bag Spirende Talenter?

Programmet er skabt i samarbejde mellem  Handelsgymnasiet(HHX), Teknisk Gymnasium(HTX) og Grønnevang Skole i Hillerød samt Gilbjergskolen i Gribskov Kommune. Siden er Frederiksborg Gymnasium (STX) også blevet en del af samarbejdet.

 1. Kan elever fra andre skoler deltage?

Elever fra alle grundskoler i Hillerød og Gribskov kommuner kan deltage. Både folkeskoleelever og privat- og friskoleelver er velkomne. For at blive optaget skal man være indstillet af en faglærer og udmærke sig ved en optagelsesprøve.

 1. Hvordan finansieres Programmet?

De skoler der har elever med i Spirende Talenter betaler 2000,- for forløbet. Dette dækker administration/den fælles talentkoordinator og udgifter til camps og messe.

 1. Hvad koster det for den enkelte elev at deltage?

Det er vigtigt for Spirende Talenter, at alle kvalificerede elever får mulighed for at deltage. Derfor koster det ikke den enkelte elev noget at deltage i programmet.

 1. Hvad laver Spirende Talenter?

Talenterne mødes til workshops i løbet af året og får her nye udfordringer, nye rammer med nyt indhold og nye kammerater. Spirende Talenter udfordrer dem der kan profitere af at blive udfordret.

 1. Hvad er Spirende Talenters formål?

At være et tilbud til elever der trænger til nye og større faglige udfordringer i udskolingen. Ved siden af de faglige udfordringer satser programmet på at skabe nye relationer mellem unge med fælles interesser og fagligt overskud.

 1. Er der faste undervisere tilknyttet?

Undervisningen varetages af undervisere fra STX, HHX og HTX. Undervisningen varetages af dygtige og engagerede lærere med hver deres faglige kompetencer. Der er fast tilknyttet en kontaktlærer fra folkeskolen og en “tovholder” fra de 3 gymnasier Handelsgymnasiet UNORD, Frederiksborg gymnasium og Teknisk Gymnasium Hillerød UNORD

 1. Hvad karakteriserer en typisk deltager?

En typisk elev på Akademiet er fagligt stærk og har stor bredde i sin faglighed.

 1. Får talenterne bevis for deres medvirken?

Efter at have gennemført det to-årige program modtager talenterne et diplom som bevis på deres deltagelse.

 1. Hvordan indstilles talenterne? Hvem vurderer deres talent?

Talenterne indstilles af en eller flere faglærere på deres skole. Indstillingen baseres primært på elevens faglige evner. Derudover bliver der også lagt vægt på faktorer som modenhed, engagement, nysgerrighed, overskud og motivation.

Den endelige udvælgelse foregår på baggrund af resultaterne fra en prøve, som de indstillede elever skal gennemføre. Prøven indeholder matematik, Dansk og engelsk samt fysik/kemi. Der vurderes efter faglige og geografiske kriterier.

 1. Hvem henvender Akademiet sig til?

Spirende Talenter henvender sig til fagligt stærke elever, der søger flere og sværere faglige udfordringer og som har lyst til at bruge deres fritid på at dygtiggøre sig. Eleverne skal være videbegærlige og ønske at blive dygtigere indenfor en række fag.

 1.  Skal man have særligt talent indenfor naturfaglige discipliner?

Spirende Talenter tilbyder et fagligt bredt program. Det betyder, at eleverne skal være stærke indenfor både samfundsfaglige, humanistiske og naturfaglige fagområder.

13.   Hvor og hvornår ligger aktiviteterne?

Der er en introcamp med overnatning og 4 temadage i løbet af 8. klasse. Disse præsenterer gymnasial undervisning i temaer på tværs af de tre gymnasieformer.  I  9. klasse er der 3 temadage, hvor hver gymnasieform præsenterer deres særpræg og en afsluttende messe med overnatning dagen før.

En almindelig temadag varer fra 9-15. Der vil være en eftermiddag med virksomhedsbesøg i foråret i 8. klasse.

De obligatoriske workshops foregår på Frederiksborg gymnasium (STX), Handelsgymnasiet(HHX) og Teknisk Gymnasium(HTX) i Hillerød.

 14.   Er det obligatorisk at deltage?

Forløbet hos Spirende Talenter er et frivilligt tilbud, men vi forventer at man deltager aktivt og møder til alle aktiviteterne. Derfor er der er mødepligt til både workshops og camp. Er man forhindret i at møde op, skal man kontakte talentkoordinatoren. Uden gyldig udeblivelsesgrund modtager man ikke diplom, og i gentagelsestilfælde kan man ikke få lov at fortsætte i programmet.

 15.   Skal man være et geni for at deltage?

Spirende Talenter er et program for elever, der viser særligt talent og interesse for læring, og som besidder stærke faglige evner. Der er altså ikke tale om, at man skal være den næste Einstein for at blive optaget.

 16.  Hvornår er der ansøgningsfrist?

Der er ansøgningsfrist den 7. maj 2021 og optagelsesprøven afholdes enten d. 19. 20. eller 25. maj på ansøgernes egne skoler. Prøven er web-baseret og tager ca 1 time.